اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: همدان
اذان صبح
۰۵:۳۶:۳۹
طلوع افتاب
۰۷:۰۱:۲۸
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۱۷:۳۸
اذان مغرب
۱۹:۳۴:۳۲