پلمپ فروشگاه زنجیره‌ای متخلف در نهاوند
سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت:فعالیت فروشگاه زنجیره‌ای در نهاوند که طرح فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نکرده بود تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.

به گزارش ایسنا، کاکاوند اظهار کرد: با پیگیری تیم مشترک پیشگیری از کرونا درشهر، متأسفانه با عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای مواجه شدند که ضمن پراکنده کردن جمعیت باهدف مبارزه جدی با واحد‌های متخلف از فعالیت فروشگاه مذکور تا اطلاع ثانوی جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی اداره صمت نهاوند، وی با بیان اینکه امروز -پنج شنبه ۵ تیرماه- ۳۰ اخطار کتبی پلمب به اصناف متخلف داده شده است، خاطرنشان کرد: با قانون شکنان سخت برخورد خواهد شد وبدون هیچ اغماض ودر تأمین سلامت شهروندان با واحد‌های متخلف برخورد می‌شود.