طرح اصلاح قانون انتخابات باید در مجلس مسکوت گذاشته شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد: مجموعه ایراداتی که شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گرفته است کاملا کارشناسی شده و دقیق است. من معتقدم مجلس باید طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را مسکوت نگه دارد و آن را در لایحه جامع انتخابات دولت ادغام کند و در فرصت مناسب آن را اصلاح کند و از دوره‌های بعد هم آن را اجرایی کند.

جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اعتدال با اشاره به ایراد شورای نگهبان از طرح استانی شدن انتخابات مجلس، گفت: ضرورتی که باعث شد طرح استانی شدن انتخابات نوشته شود یک ضرورت مهم در کشور است و آن ضرورت این است که نمایندگان را به لحاظ نوع نگرش و اثر گذاری که دارند و استفاده از ظرفیت‌های قانونی که قانون اساسی در اختیار آن‌ها قرار داده به سطح ملی ارتقا دهیم. این ضرورت ارزشمند است و من با آن موافق هستم.

او ادامه داد: یک نگاه مثبت دیگری که در طرح اصلاح قانون انتخابات و استانی شدن انتخابات مجلس مطرح بود اینکه نقش احزاب را در فرایند انتخابات و شکل گیری مجلس افزایش دهیم و این ضرورت هم قابل پذیرش است. اما طرحی که نمایندگان برای استانی شدن انتخابات آماده کرده بودند، با عجله و به صورت وصله پینه بود و ایرادات اساسی داشت.

این نماینده مجلس با انتقاد از طرح استانی شدن انتخابات مجلس، تاکیدکرد: این طرح مبهم است و حقوق کاندیدا نادیده گرفته می‌شود. علاوه بر این، با قانون شدن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مشارکت مردم میزان مشارکت در شهر‌های کوچک پایین می‌آید و تنش‌های قومی و مذهبی ایجاد می‌شود. همچنین با این طرح دسترسی مردم به نمایندگان کاهش پیدا می‌کند وبه همان میزان که میان مردم و نمایندگان فاصله ایجاد می‌کند، به مشروعیت و مقبولیت نظام آسیب وارد می‌کند.

به گفته رحیمی جهان آبادی طرح استانی شدن انتخابات هزینه سنگین انتخاباتی را به کاندیدا تحمیل می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود که کاندیدا به صاحبان قدرت و ثروت روی بیاورند و مدیون آن‌ها وارد مجلس شود که در این شرایط مسلم است که استقلال عمل نماینده کاسته خواهد شد.

او با اشاره به شرایط احزاب در داخل کشور، گفت: با توجه به وضعیت نامشخص و مبهم بسیاری از احزاب که حتی در خیلی از شهرستان‌ها یک نیرو برای بازگشایی دفترشان ندارند، این‌ها برای مردم تصمیم گیر می‌شوند و حق انتخاب مردم را محدود می‌کنند.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، تاکیدکرد: مجموعه ایراداتی که شورای نگهبان از طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گرفته است کاملا کارشناسی شده و دقیق است. من معتقدم مجلس باید طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را مسکوت نگه دارد و آن را در لایحه جامع انتخابات دولت ادغام کند و در فرصت مناسب آن را اصلاح کند و از دوره‌های بعد هم آن را اجرایی کند.

رحیمی جهان آبادی ادامه داد: قطعا اصلاح قانون انتخابات مجلس با توجه به ایرادات عدیده‌ای که دارد به انتخابات دوره یازدهم مجلس نمی‌رسد و به نظر بنده نباید با عجله این طرح را مجددا به تصویب رساند و کسی بخواهد شورای نگهبان را برای تایید آن تحت فشار قرار دهد.