ضرورت افزایش سرانه فضای سبز همدان
آزاد گفت: برای کاهش مصرف آب در همدان کاشت درختچه‌های زینتی جایگزین سبزه و چمن پارک‌ها شده است.

به گزارش ایرنا، آزاد افزود: با توجه به اقلیم نیمه‌خشک استان همدان جایگزینی گونه‌های کم‌آب‌بر در فضا‌های سبز شهری در اولویت کار قرار گرفت که درختچه‌های زینتی جایگزین چمن سبز در تمامی عرصه‌های منظر سبز شهری شد.

وی با اشاره به کاهش سطح آب چاه‌های زیر زمینی و رو به رو شدن با مشکل کم آبی عنوان کرد: تغییر و کاشت گونه‌های مقاوم در فضای سبز شهری ضروری است و تاکنون ۲۸ هزار و ۲۶۳ متر مربع چمن از سطح فضای سبز شهری همدان جمع آوری و ۲۵ هزار و ۳۵۴ متر مربع درختچه پوششی جایگزین شده است. 

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان ادامه داد: با توجه به ضرورت افزایش سرانه فضای سبز، سه طرح باغ گل‌ها، بوستان یاس و شقایق در حال احداث است.

مهدی آزاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف این سازمان، توسعه فضای سبز شهری در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش سرانه فضای سبز اجتماعی و زیست محیطی است، برای رسیدن به این هدف فعالیت‌های متعددی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه مجموع سرانه فضای سبز همدان ۶۳۰ هکتار است افزود: سرانه فضای سبز همدان ۱۱ مترمربع است که باید به ۱۷ مترمربع افزایش یابد.