پیشرفت ۷۰ درصدی شهرک بنکداران
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان با بیان اینکه به طور متوسط ماهیانه ۲ میلیارد تومان برای زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هزینه شده است، گفت: از ابتدای سال تا کنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی هزینه شده است.

به گزارش ایسنا، محمدرضا بادامی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: ۷۰ درصد شهرک بنکداران آماده شده و منتظر هستیم تا ۳۰ درصد باقی مانده تکمیل شود و به طور کامل افتتاح شود.

خیلی از تعطیلی واحد‌ها به شرایط کشور و تحریم‌ها مربوط نیست

وی با بیان اینکه چرخه صنعت چرخه زنده‌ای است، تصریح کرد: حفظ چرخه تولید به صنعت و مدیر واحد برمی گردد به طوریکه واحد‌هایی که در دوره بلوغ محصول جدید را معرفی کردند همواره مجموعه را حفظ کردند، اما واحدی که تک محصولی بوده و تغییری نداشته محکوم به ورشکستگی و تعطیلی است.

وی با اشاره به بازدید نماینده، ولی فقیه در استان از شهرک صنعتی بوعلی همدان، افزود: در بازدیدی که با امام جمعه همدان از شهرک صنعتی بوعلی داشتیم، خوشبختانه تعداد زیادی از واحد‌هایی که به طود تصادفی بازدید کردیم فعال بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان یادآور شد: راکد بودن علت‌های مختلفی دارد و خیلی از تعطیلی‌ها به شرایط کشور و تحریم‌ها مربوط نیست به طور مثال برخی از صنایع فصلی هستند و در برخی از صنایع تولید توجیح اقتصادی ندارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ۲۶۰ قرارداد در شهرک صنعتی بوعلی ۱۹۰ واحد فعال بوده و ۷۰ واحد درحال ساخت بوده و یا به بهره برداری رسیده است، تأکید کرد: واحد‌های صنعتی مشکلات زیادی دارند و ما منکر نیستیم، اما همچنان تولید دارند.

واگذاری ۱۶ واحد تملک شده به متقاضیان جدید 

بادامی با اشاره به تملک ۵۶ واحد توسط بانکها، خاطرنشان کرد: از ابتدای تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی استان ۵۶ واحد به تملک بانک‌ها درآمده بود که ۲۰ واحد آن طی سال‌های گذشته به چرخه تولید بازگشته بود و ظرف ۳ سال اخیر ۱۶ واحد به متقاضیان جدید واگذار شده است و درحال حاضر ۲۰ واحد در تملک بانک‌ها قرار دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان بیان کرد: در استان همدان ۳۰۰۰ هکتار زمین صنعتی با ۳۰ شهرک و ناحیه صنعتی، یک منطقه ویژه اقتصادی و یک منقطه ویژه مبتنی بر فناوری‌های ویژه وجود دارد.

توسعه ۶۰ هکتاری شهرک صنعتی لالجین

وی از اضافه شدن ۶۰ هکتار به شهرک صنعتی لالجین خبر داد و گفت: با توجه به استقبال تولیدکنندگان برای استقرار در شهرک صنعتی لالجین نیاز دیدیم به وسعت این شهرک اضافه شود که در این راستا ۶۰ هکتار زمین تملک شده که امیدواریم تا پایان سالجاری آماده واگذاری شود.

بادامی با اشاره به توسعه شهرک صنعتی بهاران، خاطرنشان کرد: استقبال خوبی در استقرار صنایع در این شهرک وجود داشت ۴۰ هکتار زمین جدید تملک و طراحی شده که تا پایان شهریور ماه واگذاری آغاز می‌شود.