بستر تحقق انتظارات جوانان جامعه مهیا شود/ هیئت اندیشه ورز جوان در پی شناساندن جوان به عنوان یک ارزش است
مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری همدان با اشاره به اینکه هیئت اندیشه ورز جوان در پی شناساندن جوان به عنوان یک ارزش است، گفت: بستر تحقق انتظارات جوانان جامعه باید مهیا شود.

به گزارش تابناک همدان از روابط عمومی استانداری همدان، ابوالقاسم الماسی در کارگروه سیاسی هیئت اندیشه ورز جوان همدان با اشاره به اینکه هیئت اندیشه ورز جوان در پی شناساندن جوان به عنوان یک ارزش است، به بیان اهداف هیئت اندیشه ورز و جمع بندی عملکرد این کارگروه در سال گذشته پرداخت و افزود: جوان به فراخور شرایط سنی و وضعیت فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه خود، در پی آگاهی از جایگاه و وضعیتش در جامعه است.

وی با بیان اینکه انتظاراتی برای جوان مطرح می‌شود که بر اساس آن انتظارات و کنش‌های اجتماعی، رفتارش تحت تأثیر قرار می‌گیرد پس باید به مقولات مطرح شده از سوی آن‌ها و نیاز‌های برآمده از تحلیل رفتارشان که می‌تواند منشأ اثر باشد، توجه کرد، گفت: باید بستری برای رفع این انتظارات فراهم باشد.

الماسی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های مطرح در این زمینه، حضور در جامعه و مشارکت است که در این میان مشارکت سیاسی برای جوانان از رنگ بیشتری برخوردار است، عنوان کرد: حضور جوانان و مشارکت آن‌ها در احزاب و تشکل‌های تعریف شده سیاسی در دانشگاه و خارج از آن می‌تواند در راستای پاسخگویی به نیازشان در این حوزه موثر باشد.

الماسی از جوانان حاضر در کارگروه سیاسی هیئت اندیشه ورز جوان برای دست یابی به اهداف تعریف شده در هیئت و ارتقای جایگاه جوانان خواست مشارکت جدی و مستمری در برنامه‌ها داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه جوانان با تلاش می‌توانند جایگاه مطلوب و مورد انتظار خود را در جامعه بیافرینند، گفت: هیئت اندیشه ورز در پی شناساندن جوان به عنوان یک ارزش است.

وی تصریح کرد: جوان با تلاش در ارتقای جایگاه خود می‌تواند، توجه به طیف خود و تمرکز بر آنان را به عنوان یک ارزش از سوی جامعه و بی توجهی به آن‌ها را به عنوان یک ضد هنجار، بشناسانند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی و انتخابات استانداری همدان در ادامه یادآور شد: هیئت اندیشه ورز جوان در پی شناساندن و نهادینه کردن جوان به عنوان یک ارزش در جامعه است.

الماسی با بیان اینکه جوانان به مثابه نسلی پر انرژی و دارای انگیزه‌ای قوی می‌توانند نقشی بنیادی و ارزنده در ساختار جامعه و اجتماعی ساختن سیاست به عنوان نیروی محرک اجتماع داشته باشند، گفت: قشر جوان، بزرگ‌ترین سرمایه و چشم امید به آینده تلقی می‌شود.

وی به حضور و مشارکت جوانان در انتخابات پیش رو اشاره کرد و گفت: جوان باید محرک اصلی انتخابات باشد و از حق خود برای حضور در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی بهره گیرد.