کاهش چشمگیر آتش‌سوزی مراتع اسدآباد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان اسدآباد از کاهش ۶۰ درصدی آتش سوزی مراتع این شهرستان در سال گذشته نسبت به مشابه سال ماقبل خبر داد.

به گزارش ایسنا، آزرمی در جلسه پیشگیری و اطفاء حریق جنگل‌ها و مراتع شهرستان اسدآباد، اظهار کرد: در سال گذشته ۵ فقره آتش سوزی مراتع به میزان ۶ هکتار در این شهرستان رخ داد که نسبت به سال ۹۶ آتش سوزی مراتع شهرستان با آموزش‌ها و اطلاع رسانی‌های لازم ۶۰ در کاهش داشت.

آزرمی میزان عرصه منابع طبیعی شهرستان را ۵۹ هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: دهیاران در جهت حفظ عرصه منابع طبیعی مدیر بحران در هر روستا هستند.

وی با بیان اینکه شهرستان اسدآباد دارای جنگل طبیعی نبوده و تمامی جنگل‌های عرصه منابع طبیعی آن دستکاشت است، خاطرنشان کرد: آموزش دهیاران و شورا‌ها در راستای حفظ مراتع عرصه منابع طبیعی و کاهش آتش‌سوزی در مراتع از نقش موثری در کاهش و پیشگیری آتش سوزی مراتع شهرستان در سالجاری نیز برخوردار خواهد بود.