مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان همدان کیست؟
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان روز شنبه ۱۵ دی ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش نافع، مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان روز شنبه ۱۵ دی‌ماه ساعت ۱۰ صبح در سالن اجتماعات این اداره‌کل برگزار خواهد شد.

محسن جهانشیر سرپرست اداره ورزش و جوانان سمنان به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان معرفی شده تا جانشین رسول منعم شود.