کد خبر: ۳۱۲۲۲۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹ 16 October 2016
اهمیت نقش انسان درسازماندهی محیط های جغرافیایی روز به روز بیشترمی شود. شکل پذیری محیط های اجتماعی و اقتصادی نیز از محیط های طبیعی متأثرشده و بر آن اثر می گذارد و درآن تنوع ایجاد می کند. استان همدان  با دارا بودن موقعیت های تاریخی و فرهنگی و اقلیم مناسب، توانایی بالایی برای جذب و توسعه گردشگری وایجاد اشتغال دارد.
 
هدف از ارایه این مطلب پژوهشی نقش جاذبه های تاریخی و فرهنگی ، طبیعی ، معماری، هنری و دستی و تفریحی در جذب و توسعه گردشگری در استان همدان می باشد. جامعه آماری این پژوهش ،گردشگران داخلی استان همدان است که با بکارگیری روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول" کوکران " تعداد 385پرسشنامه توزیع گردید، با استفاده از آزمون رگرسیون چند متغیره میزان تأثیرها را مورد سنجش قرار داده که با استفاده از نرم افزار 21SPSSتجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده از این پژوهش مطرح می کند که جاذبه های تاریخی بیشترازجاذبه های تفریحی و کمتراز جاذبه های معماری درجذب گردشگران داخلی استان همدان موثرمی باشد. هم چنین جاذبه های معماری هم بیشترازجاذبه های هنری و دستی وجاذبه های طبیعی درجذب گردشگران داخلی استان همدان تأثیر دارد.
 
جاذبه ها عبارتند از مکان ها و آثاری که گردشگران بابت بازدید از آن ناگزیر از تهیه بلیط می باشند.امروزه در دنیا، گردشگری یکی از نیروهای اجتماعی بسیار مهم به حساب می آید که دارای اهمیت بین المللی اقتصادی و ژئوپولیتیکی بسیار است. توریسم یک نیروی فوق العاده برای تغییر است. توسعه فعالیتهای توریستی با انگیزه گردشگری غالباً منوط به جاذبه های متنوع طبیعی، فرهنگی و تاریخی است .گردشگری فرهنگی، عبارت است از مسافرت افراد از محل سکونت خود به مکان هایی که جاذبه های فرهنگی دارد. این جابه جایی به قصد کسب اطلاعات و تجربه برای ارضای نیاز های فرهنگی گردشگران انجام می شود. گردشگری تاریخی نیز که گردشگری میراث نیز نامیده می شود، به بازدید از موزه ها ، مکان ها و ابنیه تاریخی می پردازد. گردشگران فرهنگی - تاریخی انگیزه های متعددی برای سفر خود دارند. بدیهی است که باید به خاطر داشت که همین تنوع گردشگران فرهنگی حاکی از آن است که از نظر جدیت و علایق خود و میزان اصراری که در بازدید از یک محل دارند، با یکدیگر متفاوت هستند. همین امر سبب می شود که برداشت های گوناگونی از یک مقصد یا حتی یک عنصر در مقصدی مشابه داشته باشند و میزان کسب رضایت و کیفیتی  که از بازدید نصیبشان می شود نیز به همین نسبت متفاوت خواهد بود.
 
لازم به ذکر است که برای جذب گردشگران داخلی بیشتر، در استان همدان، غارعلیصدر که یکی از جاذبه های طبیعی استان همدان می باشد، توانسته است گردشگران بسیاری را جذب نماید که باید سعی شود با برنامه ریزی مناسب این روند ادامه یابد. جاذبه های طبیعی دیگر مانند دشتها، چشمه ها، سرابها و تالاب چشمه شور روند مناسبی درجذب گردشگران داخلی نداشته است که یکی از دلایل آن آشنا نبودن گردشگران با این جاذبه ها می باشد. تبلیغات بیشتر برای معرفی این جاذبه ها می تواند تاثیرگذار باشد. مجتمع تفریحی و توریستی عباس آباد و گنجنامه درجذب گردشگران داخلی بسیار موفق می باشند و باید این روند ادامه پیدا کند و مسئولین باید درجهت حفظ گردشگران برنامه ریزی نمایند. رونق ورزشهای خاص نواحی کوهستانی دراستان همدان(کوهنوردی، پیست اسکی، گلایدرو....) برای جذب گردشگر تاثیر کمی داشته اند درصورتی که زیر ساختهای لازم و تبلیغات و برنامه ریزی صورت گیرد می توان گردشگران ورزشی بسیاری را جذب نمود.
 
گردشگری شهری،  قومی و جشنواره ای گونه هایی از گردشگری فرهنگی هستند. متأسفانه علیرغم برخورداری شهرهمدان از جاذبه های تاریخی و طبیعی بی نظیر، هنوز از دستاوردهای صنعت گردشگری آن چنان که باید بهره برداری نشده است. بی توجهی به جاذبه های تاریخی و فرهنگی وهمچنین رسیدگی نکردن به جاذبه های طبیعی استان همدان و عدم معرفی این جاذبه ها خصوصا جاذبه هایی که در شهرهای دیگراستان قراردارد و نبود هیچ مرکز تحقیقاتی برای طرحها و برنامه از مواردی هستند که باعث کاهش گردشگر در منطقه می شود. بنابراین، تحقیق حاضر بر آن است که به بررسی نقش جاذبه های تاریخی، فرهنگی، معماری طبیعی، تفریحی و هنری و دستی شهر همدان در جذب گردشگری بپردازد و راهکارهایی برای جذب گردشگری در این شهر ارائه دهد. با انجام این پژوهش میزان تأثیرگذاری گردشگری تاریخی و فرهنگی، تفریحی، طبیعت گرایی  در جذب و توسعه گردشگری، در استان همدان مورد مطالعه قرار گردید و مشخص گردید که می توان در آینده با برنامه ریزی مناسبی تعداد گردشگران را افزایش داد و باعث اشتغال زایی بیشتری در حیطه گردشگری،  بخصوص گردشگری تاریخی و فرهنگی در شهرهمدان شد و هم چنین زیرساختها را براساس نیازهای گردشگران ارتقا داد.   
 
بازدید از منابع فرهنگی و تاریخی یکی از بزرگ ترین، فراگیرترین و رو به رشد ترین بخش های صنعت گردشگری عصر حاضر است. درحقیقت، این چنین به نظر می رسد که گردشگری میراث، رشد بسیار سریع تری از سایر اشکال گردشگری، مخصوصاً در کشورهای در حال توسعه داشته و باید آن را به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای کاهش فقر و توسعه اقتصادی جامعه به حساب آورد.گردشگری میراث معمولاً به عناصر زنده و بنا شده ی  فرهنگ متکی است و از گذشته ی  ملموس و ناملموس به عنوان منبعی برای گردشگری بهره می گیرد. فرهنگ های موجود و شیوه های عامیانه زندگی امروز که آنها نیز بخشی از میراث گذشته اند، سایر عناصر غیر مادی مانند موسیقی، رقص، زبان،  دین، سبک آشپزی و پخت غذا، سنت های هنری و فستیوال ها. بقایای مادی محیط فرهنگی بنا شده از قبیل بناهای یادبود، خانه ها و بنا های تاریخی، مزرعه ها ، قلعه ها، کلیساهای جامع،  موزه ها، بقایا و یادگار های باستان شناختی و در رابطه با پویایی گردشگری میراث فرهنگی در مناطق در حال توسعه جهان، فقدان یکپارچه هنوز احساس می شود. این دانش برای حفاظت از میراث فرهنگی  در مناطق و دوام گردشگری در این مقصدها حیاتی است درگردشگری تفریحی توجه به این گونه از گردشگری معطوف به شرکت در فعالیت های ورزشی، استفاده از چشمه های آب معدنی، حمام آفتاب و برخورد های اجتماعی در یک محیط دلنشین و راحت است و تأکید برجاذبه های دست ساز بشر می باشد. هم چنین درگردشگری طبیعت گرا، تأکید این گونه از گردشگری بر جاذبه های طبیعی و محیطی و پناه بردن به آغوش طبیعت زیبا و تحسین و درک ولذت بردن از جاذبه های طبیعی است و تأکید برجاذبه های طبیعی مثل رودها و دره ها و غارها و کوه ها و... می باشد به طور کلی جاذبه های گردشگری را میتوان به دو گروه اصلی یکی جاذبه های طبیعی و خدادادی و دیگری جاذبه های دست ساز بشری تقسیم بندی نمود. جاذبه های طبیعی شامل مواردی از قبیل چشم اندازها ، آب و هوا، فضای سبز، جنگلها وحیات وحش می گردد. درعوض جاذبه های دست ساز بشر یا محصول تاریخ و فرهنگ بشری هستند و یا جاذبه های مصنوعی از قبیل پارک های موضوعی ،باغ وحشها و مجموعه های تفریحی می باشند. در جاذبه های طبیعی اغلب کیفیت جاذبه است که توجه گردشگران را به سوی خودجلب میکند. این جاذبه ها می توانند از جنبه های جلب کننده گردشگران در مقیاس ملی و یا بین المللی برخوردار باشند. مهم ترین ویژگی جاذبه های طبیعی آن است که از نظر عرضه دچار محدودیت هستند و در یک دوره ی معین زمانی ظرفیت بهره برداری معین و محدودی دارند و باتوجه به اینکه میزان منابع طبیعی دراختیارما محدوداست، امکان افزایش ظرفیت بهره برداری تنها از طریق تنوع  بخشی به الگوهای مصرف  امکان پذیراست. هم چنین بسیاری از جاذبه های مصنوعی را در واقع  باید محصول تاریخ و فرهنگ  ملت ها دانست. طیف گسترده ای از موزه ها و گالری های هنری در شهرهای بزرگ جهان وجود دارد که گاه ازنظر موضوعی متنوع و گاه با موضوعی خاص تشکیل شده اند. به این مجموعه باید کلیساها، مساجد، قلعه ها، قصرها، خانه های قدیمی و شهرهای محصور را افزود. هم چنین این جاذبه ها با رویکرد توجه به خواسته های مشتری طراحی شده و گاه ظرفیت پذیرش هزاران گردشگر را در روز دارند. پارک های موضوعی، پارک های تفریحی، ورزشگاه ها و سالن های نمایش ازآن جمله اند .
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار